Bilder til alle formål. Redaksjonelt, bedrift, reklame eller et event. Jeg er vidsynt og har mye erfaring.